MSC – Fiskeri

MSC´s fiskeristandart bygger på tre grundprincipper:

  1. Bæredygtig fiskebestande – Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på et niveau der sikrer at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund.
  2. Minimering af miljøpåvirkninger – Hvad er påvirkningerne? Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sundt.
  3. Effektiv fiskeriforvaltning –  Er fiskeriet velforvaltet? MSC certificerede fiskerier skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet